Dịch vụ

Thiết bị đầu cuối hệ thống bán lẻ
Chúng tôi chuyên cung cấp các thiết bị sử dụng trong ngành bán lẻ như mã vạch (barcode), máy tính di động (mobile computer), hệ thống thanh toán như: máy in hóa đơn, máy tính tiền POS...